Boruto Naruto Next Generations Volume 6. Manga by Masashi Kishimoto, Mikio Ikemoto and Ukyo Kodachi.
Boruto Naruto Next Generations Volume 6. Manga by Masashi Kishimoto, Mikio Ikemoto and Ukyo Kodachi.
Boruto Naruto Next Generations Volume 6. Manga by Masashi Kishimoto, Mikio Ikemoto and Ukyo Kodachi.

Boruto Vol. 6

Regular price $13.99CAD Sale

The legend of Naruto continues in Masashi Kishimoto's Boruto!