JOYTOY WARHAMMER SALE: BUY ONE (MIN $80) GET 15% OFF NEXT JOYTOY

Kill la Kill Manga volume 3. Manga by Ryo Akizuki. Story by TRIGGER & Kazuki Nakashima.
Kill la Kill Manga volume 3. Manga by Ryo Akizuki. Story by TRIGGER & Kazuki Nakashima.
Kill la Kill Manga volume 3. Manga by Ryo Akizuki. Story by TRIGGER & Kazuki Nakashima.

Kill La Kill Vol. 3

Regular price $18.99CAD Sale

Manga by Ryo Akizuki. Story by TRIGGER & Kazuki Nakashima.