25% OFF Black Friday Sale Nov 24 - 25

Kaguya-Sama Love is War Manga volume 15. Manga by Aka Akasaka
Kaguya-Sama Love is War Manga volume 15. Manga by Aka Akasaka
Kaguya-Sama Love is War Manga volume 15. Manga by Aka Akasaka

Kaguya-Sama Love Is War Vol. 15

Regular price $13.99CAD Sale

Manga by Aka Akasaka